Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 16.02.2011121
Документ 121-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.08.2017, підстава - 557-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 лютого 2011 р. N 121
Київ
Про затвердження Положення про централізований
банк даних з проблем інвалідності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 557 ( 557-2014-п ) від 22.10.2014
N 557 ( 557-2017-п ) від 09.08.2017 }

З метою реалізації статті 41 Закону України "Про реабілітацію
інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про централізований банк даних з
проблем інвалідності, що додається.
2. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством
охорони здоров'я, Міністерством освіти і науки, Міністерством
молоді та спорту, Міністерством внутрішніх справ, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити
функціонування та ведення централізованого банку даних з проблем
інвалідності. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 557
( 557-2014-п ) від 22.10.2014 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 121
ПОЛОЖЕННЯ
про централізований банк даних з проблем інвалідності
{ У тексті Положення слова "інвалід" та "дитина-інвалід" в
усіх відмінках і формах числа замінено словами "особа з
інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у відповідному
відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 557 ( 557-2017-п )
від 09.08.2017 }

1. Це Положення визначає порядок створення, функціонування та
ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності
(далі - банк даних) як автоматизованої системи для визначення
потреб осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у засобах і
послугах реабілітації.
2. Основними завданнями банку даних є:
1) створення єдиної комплексної інформаційно-аналітичної
системи обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
2) проведення аналізу та ведення обліку даних про:
реабілітаційні заходи, а також визначення потреби у таких
заходах;
засоби і послуги реабілітації, які надаються особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю, а також визначення потреби у
таких засобах і послугах;
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для виплати
грошової компенсації під час виконання індивідуальних програм
реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
3) ведення реєстру:
реабілітаційних установ, які належать до сфери управління
Мінсоцполітики, МОН, Мінмолодьспорту, МОЗ та інших центральних
органів виконавчої влади; { Абзац другий підпункту 3 пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 557 ( 557-2014-п ) від
22.10.2014 }
недержавних установ та суб'єктів господарювання, що
розробляють, виготовляють, реалізують, ремонтують технічні та інші
засоби реабілітації, вироби медичного призначення та надають
послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю;
будинків-інтернатів, санаторіїв, загальноосвітніх та вищих
навчальних закладів, територіальних центрів, установ та
організацій громадських організацій осіб з інвалідністю,
підприємств, які забезпечують працевлаштування осіб з
інвалідністю.
3. Операторами банку даних є органи виконавчої влади, що
забезпечують його функціонування та ведення в межах своїх
повноважень.
4. До банку даних вноситься така інформація:
1) загальні відомості про особу з інвалідністю та
дитину з інвалідністю (прізвище, ім'я і по батькові, число,
місяць, рік народження, ідентифікаційний номер у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів, адреса зареєстрованого місця проживання);
2) реквізити паспорта особи з інвалідністю або свідоцтва про
народження (для дитини з інвалідністю до 16 років);
3) реквізити документів, що підтверджують право на пільги;
4) дані про:
характер (код захворювання за Міжнародною статистичною
класифікацією хвороб десятого перегляду) та причини інвалідності,
освітній і професійний рівень особи з інвалідністю та дитини з
інвалідністю;
склад сім'ї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю;
рівень доходів сім'ї особи з інвалідністю та дитини з
інвалідністю;
потребу у технічних та інших засобах реабілітації,
протезно-ортопедичних виробах, виробах медичного призначення,
послугах реабілітації, спецавтотранспорті, санаторно-курортному
лікуванні тощо.
5. За запитом особи з інвалідністю або законного представника
недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані
подати йому відповідну інформацію, зокрема про законодавчо
визначені права осіб з інвалідністю, порядок забезпечення засобами
реабілітації та надання послуг реабілітації, сертифіковану
продукцію протезно-ортопедичних підприємств. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 557
( 557-2017-п ) від 09.08.2017 }
6. Операторами банку даних є:
1) центрального рівня - МОЗ, МОН, МВС, Мінмолодьспорт,
Мінсоцполітики та Державна служба у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції;
2) місцевого рівня:
орган виконавчої влади в Автономній Республіці Крим з питань
соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань
соціального захисту населення обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій; { Абзац другий
підпункту 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 557 ( 557-2017-п ) від 09.08.2017 }
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення
районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та
Севастополя) рад;
орган виконавчої влади в Автономній Республіці Крим з питань
охорони здоров’я, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
відділи охорони здоров’я районних, районних у мм. Києві та
Севастополі держадміністрацій; { Абзац четвертий підпункту 2
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 557
( 557-2017-п ) від 09.08.2017 }
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, структурні підрозділи з питань освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
управління освіти і науки районних, районних у мм. Києві та
Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад;
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, структурні підрозділи у справах молоді та спорту
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих
органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя)
рад. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 557 ( 557-2014-п ) від
22.10.2014 }
7. До повноважень операторів банку даних центрального рівня
належить:
1) МОЗ, МОН, Мінмолодьспорту - провадження
організаційно-консультаційної діяльності в межах своїх
повноважень; { Підпункт 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 557 ( 557-2014-п ) від 22.10.2014 }
2) МВС - подання Мінсоцполітики відомостей про: { Абзац
перший підпункту 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 557 ( 557-2014-п ) від 22.10.2014 }
реєстрацію автомобіля на ім'я особи з інвалідністю, законного
представника недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з
інвалідністю, що перебуває на обліку для забезпечення
спецавтотранспортом; { Абзац другий підпункту 2 пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 557 ( 557-2017-п ) від
09.08.2017 }
заклади, які здійснюють підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з числа осіб з
інвалідністю;
3) Мінсоцполітики: { Абзац перший підпункту 3 пункту 7 в
редакції Постанови КМ N 557 ( 557-2014-п ) від 22.10.2014 }
формування замовлення на видачу протезних виробів;
визначення потреби у реабілітаційних заходах, засобах і
послугах реабілітації у розрізі програм соціального захисту осіб з
інвалідністю;
ведення реєстру:
- реабілітаційних установ, санаторіїв, територіальних
центрів, будинків-інтернатів, загальноосвітніх та вищих навчальних
закладів, центрів обліку бездомних громадян;
- виданих протезних виробів;
- виданих технічних та інших засобів реабілітації,
спецавтотранспорту тощо;
- закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з числа осіб з
інвалідністю;
- установ та організацій громадських об’єднань осіб з
інвалідністю; { Абзац дев'ятий підпункту 3 пункту 7 в редакції
Постанови КМ N 557 ( 557-2017-п ) від 09.08.2017 }
підготовка:
- заявки на надання цільової поворотної/безповоротної
допомоги роботодавцям та проставлення відмітки про її надання;
- довідників банку даних;
складення:
- звітів щодо виконання програм соціального захисту осіб з
інвалідністю;
- звітів щодо перебування осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю на черзі;
- переліку друкованих видань, якими безоплатно забезпечуються
особи з інвалідністю;
- переліку платних та безоплатних послуг;
внесення до банку даних відомостей про:
- укладені договори щодо надання послуг реабілітації та
протезно-ортопедичних виробів;
- укладені договори щодо виготовлення, постачання та
проведення ремонту технічних та інших засобів реабілітації,
виготовлених за індивідуальним замовленням, зокрема складного
протезування;
- осіб з інвалідністю, яким за кошти Фонду соціального
захисту інвалідів надано послуги з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, передплачено
друковані видання та які пройшли професійну підготовку та
перепідготовку у вищих навчальних закладах;
- осіб з інвалідністю, які працевлаштовані на робочі місця,
створені за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів;
- операторів банку даних;
- реєстрацію автомобіля на ім'я особи з інвалідністю,
законного представника недієздатної особи з інвалідністю чи дитини
з інвалідністю, що перебуває на обліку для забезпечення
спецавтотранспортом, поданих МВС; { Абзац двадцять четвертий
підпункту 3 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 557 ( 557-2017-п ) від 09.08.2017 }
- надання операторам банку даних консультативних послуг;
- забезпечення обміну між банком даних та єдиним
інформаційним автоматизованим банком даних Фонду соціального
захисту інвалідів інформацією про роботодавців, які в
установленому порядку зареєстровані Фондом соціального захисту
інвалідів;
забезпечення перегляду даних про:
- дієздатність осіб; { Підпункт 3 пункту 7 доповнено новим
абзацом згідно з Постановою КМ N 557 ( 557-2017-п ) від
09.08.2017 }
- облік бездомних громадян та надання центрами обліку
бездомних громадян послуг таким громадянам;
- розподіл спецавтотранспорту, санаторно-курортних путівок,
матеріальної допомоги;
здійснення пошуку та відпрацювання карток, що містять дані
про одну і ту саму особу;
надання платних та безоплатних послуг;
проставлення відмітки про оплату послуг;
приведення переліку технічних та інших засобів реабілітації у
відповідність з номенклатурою таких засобів.
8. До повноважень операторів банку даних місцевого рівня
належить:
1) тих, що зазначені в абзаці другому підпункту 2 пункту 6
цього Положення:
внесення до банку даних відомостей про:
- видачу особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
технічних та інших засобів реабілітації;
- працевлаштування осіб з інвалідністю;
здійснення перегляду загальних відомостей про осіб з
інвалідністю та дітей з інвалідністю, рівень доходів їх сімей,
направлень на отримання технічних та інших засобів реабілітації,
даних про санаторно-курортне лікування, виплату грошової
компенсації замість санаторно-курортної путівки, надання
матеріальної допомоги, а також відомостей про дієздатність осіб
тощо; { Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 557 ( 557-2017-п ) від 09.08.2017 }
визначення потреби у забезпеченні спецавтотранспортом
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
ведення обліку бездомних громадян;
2) тих, що зазначені в абзаці третьому підпункту 2 пункту 6
цього Положення:
внесення до банку даних загальних відомостей про осіб з
інвалідністю та дітей з інвалідністю, рівень доходів їх сімей, про
санаторно-курортне лікування, виплату грошової компенсації замість
санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування, а також відомостей про
дієздатність осіб; { Абзац другий підпункту 2 пункту 8 в редакції
Постанови КМ N 557 ( 557-2017-п ) від 09.08.2017 }
визначення потреби у забезпеченні технічними та іншими
засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
надання направлення на отримання технічних та інших засобів
реабілітації та їх видача;
надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю та малозабезпеченим особам;
ведення обліку бездомних громадян;
здійснення перегляду:

{ Абзац восьмий підпункту 2 пункту 8 виключено на підставі
Постанови КМ N 557 ( 557-2017-п ) від 09.08.2017 }

- реєстрів будинків-інтернатів, реабілітаційних установ,
санаторіїв, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів,
територіальних центрів, центрів обліку бездомних громадян, установ
та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю,
підприємств, які забезпечують працевлаштування осіб з
інвалідністю;
- даних про надання платних та безоплатних послуг;
внесення до банку даних відомостей про:
- волонтерів територіальних центрів;
- надання послуг реабілітаційними установами, що належать до
сфери управління Мінсоцполітики;
- надання послуг установами соціального обслуговування;
- працевлаштування осіб з інвалідністю;
- надання центрами обліку бездомних громадян послуг таким
громадянам;
- надання послуг центрами соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді і соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями;
3) тих, що зазначені в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 6
цього Положення:
внесення до банку даних відомостей про:
- осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (прізвище, ім’я
та по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний
номер у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та
інших обов’язкових платежів, адреса зареєстрованого місця
проживання, реквізити паспорта для особи з інвалідністю або
свідоцтва про народження для дитини з інвалідністю); { Підпункт 3
пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 557
( 557-2017-п ) від 09.08.2017 }
- характер і причини інвалідності, а також даних
індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю;
- результати медичних оглядів;
- реабілітаційні та санаторно-курортні заклади, що належать
до сфери управління МОЗ, та надані ними послуги;
визначення потреби у виробах медичного призначення;
ведення обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю,
що забезпечені виробами медичного призначення;
4) тих, що зазначені в абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 6
цього Положення, - внесення до банку даних відомостей про:
освітній і професійний рівень осіб з інвалідністю та
дітей з інвалідністю, які навчаються у вищих навчальних закладах;
надання послуг реабілітаційними установами, що належать до
сфери управління МОН, загальноосвітніми та вищими навчальними
закладами;
5) тих, що зазначені в абзаці шостому підпункту 2 пункту 6
цього Положення, - внесення до банку даних відомостей про надання
послуг з фізкультурно-спортивної реабілітації регіональними та
місцевими центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт". { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 557 ( 557-2014-п ) від
22.10.2014 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 557
( 557-2014-п ) від 22.10.2014 }

10. Обмін інформацією між операторами банку даних усіх рівнів
здійснюється в порядку, визначеному операторами центрального
рівня.
11. Фінансування видатків, необхідних для створення,
функціонування та ведення банку даних, здійснюється в межах
видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах за
відповідними бюджетними програмами. { Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 557 ( 557-2017-п ) від
09.08.2017 }
12. Функції з координації діяльності операторів банку даних
усіх рівнів та контроль за створенням та функціонуванням банку
даних покладаються на Мінсоцполітики, а функції із здійснення
контролю за повнотою інформації і своєчасним її внесенням до банку
даних операторами місцевого рівня, технічного забезпечення роботи
операторів місцевого рівня, підключення каналів зв'язку до
Інтернету - на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київську та Севастопольську міські держадміністрації. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 557
( 557-2014-п ) від 22.10.2014 }
13. Інформація, що внесена до банку даних, є конфіденційною і
може використовуватися відповідно до законодавства.вгору