Міжнародні документи (Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку) 70 документiв


За роками:  [ усі роки ]  2013  2012  2010  

 1.  Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 (МСФЗ 13). Оцінка справедливої вартості
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2013
 2.  Міжнародний стандарт фінансової звітності 12 (МСФЗ 12). Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2013
 3.  Міжнародний стандарт фінансової звітності 11 (МСФЗ 11). Спільна діяльність
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2013
 4.  Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 (МСФЗ 10). Консолідована фінансова звітність
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2013
 5.  Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП)
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2013
 6.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 33 (МСБО 33). Прибуток на акцію
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 7.  Тлумачення ПКТ 29. Угоди про концесію послуг: розкриття інформації
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 8.  ПКТ-15. Операційна оренда: заохочення
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 9.  Тлумачення КТМФЗ 13. Програми лояльності клієнта
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 10.  Тлумачення КТМФЗ 10. Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 11.  Тлумачення КТМФЗ 7. Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 12.  Тлумачення КТМФЗ 6. Зобов'язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку - відходів електричного та електронного обладнання
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 13.  Тлумачення КТМФЗ 5. Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 14.  Тлумачення КТМФЗ 4. Визначення, чи містить угода оренду
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 15.  Тлумачення КТМФЗ 2. Частки учасників кооперативних суб'єктів господарювання та подібні інструменти
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 16.  Тлумачення КТМФЗ 1. Зміни в існуючих зобов'язаннях з виведення з експлуатації, відновлення та подібних зобов'язаннях
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 17.  Тлумачення ПКТ 31. Дохід: бартерні операції, пов'язані з рекламними послугами
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 18.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 (МСБО 37). Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 19.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38). Нематеріальні активи
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 20.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 29 (МСБО 29). Фінансова звітність в умовах гіперінфляції
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 21.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34 (МСБО 34). Проміжна фінансова звітність
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 22.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 (МСБО 36). Зменшення корисності активів
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 23.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 (МСБО 28). Інвестиції в асоційовані підприємства
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 24.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 (МСБО 27). Консолідована та окрема фінансова звітність
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 25.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 26 (МСБО 26). Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 26.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 24 (МСБО 24). Розкриття інформації про зв'язані сторони
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 27.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23 (МСБО 23). Витрати на позики
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 28.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 20 (МСБО 20). Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 29.  Міжнародний стандарт бухгалтерского обліку 31 (МСБО 31). Частки у спільних підприємствах
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 30.  ПКТ-25. Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб'єкта господарювання або його акціонерів
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 31.  Тлумачення КТМФЗ 19. Погашення фінансових зобов'язань інструментами власного капіталу
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 32.  Тлумачення КТМФЗ 18. Передачі активів від клієнтів
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 33.  Тлумачення ПКТ-13. Спільно контрольовані суб'єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 34.  Тлумачення ПКТ-12. Консолідація: суб'єкти господарювання спеціального призначення
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 35.  Тлумачення ПКТ-10. Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 36.  Тлумачення ПКТ 7. Введення євро
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 37.  Тлумачення КТМФЗ 17. Виплати негрошових активів власникам
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 38.  Тлумачення КТМФЗ 15. Угоди про будівництво об'єктів нерухомості
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 39.  Тлумачення ПКТ 32. Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 40.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 (МСБО 40). Інвестиційна нерухомість
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 41.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 10 (МСБО 10). Події після звітного періоду
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 42.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 (МСБО 32). Фінансові інструменти: подання
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 43.  Тлумачення КТМФЗ 16. Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю
  IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012
 44.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 (МСБО 41). Сільське господарство
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 45.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18). Дохід
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 46.  Міжнародний стандарт фінансової звітності 5 (МСФЗ 5). Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 47.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 17 (МСБО 17). Оренда
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 48.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7). Звіт про рух грошових коштів
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 49.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 (МСБО 8). Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
 50.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 (МСБО 2). Запаси
  IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
Документи:  [ 1…50 ]  51  

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


Список видавників
Країни та органiзацiї
 повний список | інформація 
[усі роки] = документ(ів)
Міжнародні організації
EASA [1]
EUREKA [1]
EКA [1]
FATF [5]
IASB [70]
IATA [1]
ICANN [2]
LAWASIA [1]
MEA [1]
АОВЦСЄ [2]
ВМО [1]
ВО інтелектуальної власності [16]
ВООЗ [25]
Всесвітній поштовий союз [83]
Всесвітня медична асоціація [74]
Всесвітня психіатрич.асоціація [3]
Всесвітня туристична організац [4]
Гаазька конференція з МПП [14]
ГУАМ [23]
Ґернсі [1]
Дунайська Комісія [3]
Економічний Союз Бенілюкс [9]
ЄАВТ [5]
ЄБРР [56]
Євратом [19]
Євроконтроль [3]
ЄВРОНЕСТ [1]
Європейськ. інвестиційний банк [25]
Європейське космічне агентство [8]
Європейський Союз [292]
Європейський суд з прав людини [1552]
ЄО з питань юстиції [1]
ЄОЯД (ЦЕРН) [2]
ЄС [148]
ІКАО [31]
ІККРОМ [1]
Інтерпол [2]
Комітет Міністрів Ради Європи [98]
Ліга арабських держав [3]
Ліга Націй [15]
МААН [3]
МАГАТЕ [22]
МАОСН (IAIS) [1]
МБРР [61]
МГО [2]
Міжн.агентст.з пит.відн..енерг [1]
Міжн.асоц.контр.якіс.насіння [1]
Міжнар.організація цив.оборони [1]
Міжнарод. військовий трибунал [1]
Міжнарод.союз патен.кооперації [4]
Міжнародна морська організація [81]
Міжнародна організація праці [538]
Міжнародна Торгова Палата [4]
Міжнародне епізоотичне бюро [2]
Міжнародний валютний фонд [9]
Міжнародний союз електрозв'язк [10]
Міжнародний союз залізниць [3]
Міжнародний Червоний Хрест [6]
Міжнародні суди [1542]
МКВП [3]
МОВВ [1]
МОМ [10]
МС автомобільного транспорту [2]
МСС [1]
НАРУК [1]
НАТО [48]
НЕФКО [3]
ОБСЄ [63]
ОЕСР [8]
ОІЯД [1]
ООН [1910]
ОПЕК [1]
ОСЖД [23]
Парламентська Асамблея [42]
Північний інвестиційний банк [1]
ПРООН [3]
Рада асоціації України та ЄС [3]
Рада Європи [817]
Рада Митного Співробітництва [25]
РЕВ [13]
РЄАП [1]
РМО ПСЄ [5]
СІЕС [12]
Скандинавський патентний інст. [1]
СНД [2737]
СОТ [76]
УНІДРУА [6]
ЧБТР [2]
ЧЕС [12]
ЮНЕСКО [71]
ЮНКТАД [1]
Країни
Австралія [30]
Австрія [79]
Азербайджан [472]
Албанія [38]
Алжир [11]
Анґола [4]
Андорра [2]
Антиґуа і Барбуда [3]
Аргентина [32]
Аруба [1]
Афґаністан [11]
Багами [1]
Банґладеш [5]
Барбадос [1]
Беліз [1]
Бельґія [77]
Бенін [2]
Бермуди [1]
Білорусь [751]
Болгарія [194]
Болівія [3]
Боснія і Герцеґовина [15]
Ботсвана [1]
Бразилія [43]
Брит.Тер.в Інд.океані [1]
Бруней Даруссалам [14]
Буркіна-Фасо [1]
Бурунді [2]
В'єтнам [63]
Вануату [1]
Великобританія [133]
Венесуела [5]
Вірменія [520]
Гана [5]
Гондурас [4]
Гонконґ [10]
Греція [53]
Грузія [524]
Ґабон [1]
Ґайана [2]
Ґамбія [4]
Ґватемала [5]
Ґвінея [9]
Ґвінея-Бісау [1]
Ґренада [1]
Данія [77]
Демократ.Республіка Конґо [3]
Держава Бахрейн [1]
Домініканска Респ. [6]
Еквадор [6]
Екваторіальна Ґвінея [8]
Еритрея [1]
Естонія [327]
Ефіопія [3]
Єгипет [38]
Ємен [8]
Замбія [1]
Зімбабве [2]
Ізраїль [67]
Індія [45]
Індонезія [24]
Ірак [8]
Іран [60]
Ірландія [48]
Ісландія [19]
Іспанія [64]
Італія [106]
Йорданія [23]
Кабо-Верде [1]
Казахстан [597]
Камбоджа [8]
Камерун [3]
Канада [104]
Катар [8]
Кенія [3]
Киргизстан [547]
Китай [164]
Кіпр [33]
Колумбія [5]
Комори [2]
Конґо [1]
Корея (КНДР) [34]
Корея, Республіка [49]
Коста-Ріка [4]
Кот-д'Івуар [2]
Куба [39]
Кувейт [11]
Лаос [6]
Латвія [331]
Литва [375]
Ліберія [2]
Ліван [23]
Лівійська Арабська Джамахірія [37]
Ліхтенштейн [5]
Люксембурґ [33]
М'янма [3]
Маврикій [2]
Мавританія [4]
Мадаґаскар [2]
Малайзія [20]
Малі [1]
Мальдіви [2]
Мальта [16]
Марокко [19]
Маршалові Острови [1]
Мексика [29]
Мозамбік [5]
Молдова [649]
Монако [4]
Монголія [74]
Намібія [1]
Непал [2]
Ніґерія [4]
Нідерланди [98]
Нікарагуа [4]
Німеччина [182]
Нова Зеландія [16]
Норвегія [74]
О.А.Емірати [15]
О-в Мен [1]
Оман [2]
Острови Кука [2]
Пакистан [12]
Панама [17]
Папський Престол (Ватикан) [3]
Папуа-Нова Гвінея [2]
Параґвай [6]
Перу [17]
Південна Африка [20]
Польща [250]
Португалія [53]
Республіка Македонія [29]
Республіка Татарстан [1]
Російська Федерація [1041]
Руанда [2]
Румунія [128]
Сальвадор [1]
Сан-Маріно [3]
Сан-Томе і Прінсіпі [2]
Саудівська Аравія [8]
Сенегал [5]
Сент-Кітс і Невіс [3]
Сент-Люсія [2]
Сербія [22]
Сирійська Арабська Республіка [31]
Сінґапур [9]
Словаччина [144]
Словенія [26]
Сомалі [3]
СРСР [571]
Судан [1]
Сурінам [1]
Східний Тімор [1]
США [287]
Таджикистан [530]
Таїланд [12]
Тайвань [2]
Танзанія [2]
Тоґо [3]
Тувалу [1]
Туніс [19]
Туреччина [139]
Туркменістан [370]
Угорщина [158]
Уґанда [2]
Узбекистан [520]
Україна [1579]
Уруґвай [6]
Фарерські Острови [1]
Фіджі [1]
Філіппіни [12]
Фінляндія [76]
Франція [180]
Хорватія [51]
Центральноафр. Респуб. [1]
Чеська Республіка [104]
Чилі [26]
Чорногорія [18]
Швейцарія [73]
Швеція [69]
Шрі-Ланка [14]
Юґославія [41]
Ямайка [3]
Японія [92]
Органи влади України