Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проведення медико-соціальної [...]
Верховна Рада України; Закон від 04.07.20141590-VII

Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проведення медико-соціальної експертизи (Текст резюме від 04.07.2014)


Закон України

"Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проведення медико-соціальної експертизи"

Дата набуття чинності:
2 серпня 2014 року

Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

Відповідно до Закону стаття 69 Основ законодавства України про охорону здоров'я визначає засади проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності та стійкого розладу функцій організму.

Закон викладає частини 3 та 4 статті 69 Основ законодавства України про охорону здоров'я у новій редакції, якими відповідно встановлено наступне:
  • під час проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності встановлюється факт необхідності надання листка непрацездатності чи іншого документа, що засвідчує тимчасову втрату працездатності у зв'язку з хворобою, травмою, вагітністю та пологами, доглядом за хворим членом сім'ї, хворою дитиною, карантином, встановленим санітарно-епідеміологічною службою, протезуванням, санаторно-курортним лікуванням, визначаються необхідність і строки тимчасового переведення працівника у зв'язку з хворобою на іншу роботу, приймається рішення про направлення на медико-соціальну експертну комісію для визначення наявності та ступеня стійкого розладу функцій організму, причини, часу настання і групи інвалідності;
  • експертиза стійкого розладу функцій організму здійснюється медико-соціальними експертними комісіями, які встановлюють ступінь та причину інвалідності, складають (коригують) індивідуальну програму реабілітації інваліда, в якій визначають реабілітаційні заходи відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

Із статті 69 Основ законодавства України про охорону здоров'я Закон виключає частину 5, згідно якої висновки органів медико-соціальної експертизи про умови і характер праці інвалідів є обов'язковими для власників та адміністрації підприємств, установ і організацій.

Статтю 69 Основ законодавства України про охорону здоров'я Закон доповнив новою частиною, відповідно до якої індивідуальна програма реабілітації інваліда є обов'язковою для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними установами, підприємствами, установами, організаціями, в яких працює або перебуває інвалід, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, типу і форми власності.

Також Закон доповнює статтю 7 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" двома новими частинами, якими передбачено наступне:
  • особам, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленою наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду. Переогляд з метою підвищення групи інвалідності таким особам відбувається на підставі особистої заяви інваліда або його законного представника у разі настання змін у стані здоров'я і працездатності інваліда або за рішенням суду;
  • порядок проведення переогляду з метою підвищення групи інвалідності і вичерпний перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду, затверджуються Кабінетом Міністрів України.